Het welzijn van je gezin

Bij gezinscoaching spelen de volgende vragen vaak een rol:

  • Er zijn spanningen en ruzies in het gezin en we willen daar een oplossing voor zoeken.
    Onze kinderen maken onderling veel ruzie, hoe pakken we dit samen aan en houden we de regie?
    De kinderen hebben last van onze problemen, we willen op zoek naar een oplossing en de kinderen hier buiten houden.
  • Na een ingrijpende gebeurtenis of periode staat alles in ons gezin op zijn kop. We willen samen onze koers bepalen.
  • We zijn het niet eens over de opvoeding van onze kinderen. We willen als ouders af van die strijd en samen meer op één lijn komen.
  • We willen graag dat het gezin een fijne en veilige omgeving is, voor onze kinderen en onszelf. Een omgeving waar je samen kunt zijn, maar die ook ruimte biedt voor jezelf; een geborgen omgeving om in op te groeien.
  • Samenleven in een gezin gaat niet altijd zonder slag of stoot. Wrijving mag best en kan zelfs nuttig zijn. Maar als het welzijn van gezinsleden door spanningen, conflicten of ingrijpende gebeurtenissen te veel onder druk staat en het niet lukt om samen het tij te keren, kan gezinscoaching uitkomst bieden.

 

Consonant en gezinscoaching
De coaching heeft als doel dat het gezin – ouders èn kinderen – nieuwe handvatten ontwikkelen en inspiratie opdoen om samen goed verder te kunnen.
Het intakegesprek vindt plaats met de ouder(s). We staan uitgebreid stil bij jullie vraag en vertalen deze in concrete doelstellingen. We bespreken wat er nodig is en in welke vorm en volgorde: waar ligt de meeste druk? Wat heeft prioriteit? Wanneer en hoe betrekken we de kinderen erbij?

Artikel: ‘Sterk als gezin’ in For You Magazine