Bewust scheiden
Een relatie of huwelijk, ons gezin, we leggen er onze hele ziel en zaligheid in. Een relatiecrisis of echtscheiding grijpt daarom vaak diep in in het persoonlijke en emotionele leven van partners, kinderen en omgeving.
Hoewel niet makkelijk, verdient een scheiding onze volle aandacht. Als je bewust scheidt, investeer je erin dat je later allebei goed verder kunt, zeker ook met de kinderen.
Bewust scheiden betekent: scheiden met aandacht voor de emotionele, relationele, praktische en juridische aspecten, en scheiden in het eigen gewenste tempo. Geen relatie is hetzelfde, en ook een scheiding is dus maatwerk.

Scheidingsmediation bij Consonant
Hoe ziet scheidingsmediation bij Consonant eruit?
Tijdens de kennismaking wisselen we over en weer verwachtingen uit, en kijken we of Consonant voor jullie de goede gesprekspartner is. Bij de start van de mediation maken we afspraken over het kader waarin de gesprekken plaatsvinden, zoals ook vastgelegd in de gedragsregels van het MfN. En je ontvangt een scheidingschecklist die houvast kan bieden bij het proces. Het aantal en de frequentie van vervolggesprekken bepalen we in overleg. Het is afhankelijk van jullie eigen behoefte: begeleiding op maat.

 

We sluiten de mediation af met afspraken over de echtscheiding:
Afspraken over de scheiding, zoals financiën, vermogen en pensioen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant
Afspraken over de kinderen staan in een ouderschapsplan.
Beide documenten worden met een gezamenlijk verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Dit doet een advocaat. Dat kan jullie eigen of een zelfgekozen advocaat zijn, maar Consonant kan ook voor een advocaat zorgen.

 

Of toch niet?
De keuze om te scheiden is vaak de laatste uitweg. Niet zelden ben je in de moeilijke en verwarrende fase vooraf het zicht op jezelf en de ander kwijtgeraakt. Dan sta je voor de vraag: willen we echt scheiden? Is dit de enige weg?
In deze fase kan een gesprek, begeleid door een professionele derde, helpen helderheid te scheppen. Samen maak je een ‘relatiescan’.