Welkom bij Consonant!

Zoals klokje thuis tikt, tikt het nergens, luidt het gezegde. Maar wat als thuis een bron van zorg is. Als er spanningen zijn in je gezin of een familieruzie. Als er sprake is van een echtscheiding of een ingrijpend verlies. 

Familiebanden zijn sterk en diep. Veranderingen of conflicten kunnen ons leven behoorlijk op zijn kop zetten en ons diep raken. Vaak lukt het om situaties zelf het hoofd te bieden of samen tot een oplossing te brengen. Soms blijken situaties te groot, hardnekkig of er moeten nieuwe doordachte emotionele en zakelijke keuzes worden gemaakt. Professionele en betrokken begeleiding biedt dan uitkomst.

Consonant biedt al meer dan 20 jaar mediation en begeleiding bij  echtscheiding en familiekwesties. De begeleiding is vraaggericht en op maat. Elke vraag heeft tenslotte een eigen uniek antwoord. Lees verder over het aanbod mediation en coaching.

Voor mediators en professionals in (jeugd)zorg en onderwijs biedt Consonant training en procesbegeleiding. Voor de mogelijkheden lees verder onder training.

Vragen? Ik sta u graag te woord!