Persoonlijke hulp
Bij individuele coaching gaat het bijvoorbeeld om vragen als:

  • Ik verval steeds weer in dezelfde patronen en die staan mijn ontwikkeling in de weg
  • Ik wil graag meer zelfvertrouwen ontwikkelen in mijn werk en/of privésituatie
  • Mijn verlangen is…., wat belemmert mij om dat verlangen te realiseren?
  • Ik ben niet gelukkig, thuis of op mijn werk; ik wil pas op de plaats maken en me oriënteren op de toekomst
  • Ik heb een ingrijpende gebeurtenis achter de rug (bijvoorbeeld een ongeluk, het overlijden van een dierbare of een echtscheiding) en nu vind ik het moeilijk om mijn leven weer goed op de rails te krijgen
  • Ik ben gescheiden, maar kom niet los van de relatie. Hoe kom ik los, zodat ik echt verder kan?

Dit soort vragen vergt veel van je. Je kunt te maken krijgen met hardnekkige gevoelens of gedragspatronen die niet helpen bij een oplossing. Vaak is je vertrouwde aanpak niet toereikend en heb je behoefte aan een nieuw antwoord. Dan kan het tijd zijn om eens goed stil te staan bij je leven of carrière, bij je wensen en bij de manier waarop je verandering kunt brengen in de situatie. Een coach helpt je daarbij.

 

Consonant en individuele coaching
In het eerste gesprek maken we kennis en vertalen we je vraag in concrete doelen. We maken ook een inschatting van het aantal gesprekken en we spreken een frequentie af. Vaak omvat een individueel coachtraject 4 tot 6 gesprekken in de loop van een aantal maanden. Soms gaat het om een kort (systemisch) consult van 1 tot 2 contacten.

Je resultaat bereiken we met gesprekken en praktische oefeningen die je krijgt aangereikt. Ook kunnen we gebruik maken van vormen van systemisch werken.

De coaching is afgerond als het beoogde resultaat is behaald.