Methodische achtergrond
In mijn werk laat ik me inspireren door het gedachtengoed van het Systemisch Werken en de Transactionele Analyse (TA). Ik maak gebruik van kennis, interventies, oefeningen en rituelen gebaseerd op deze ‘oude wijsheid in een eigentijdse jas’.

 

Systemisch Werken
Systemisch werken gaat er vanuit dat wij in ons doen en laten worden beïnvloed door de systemen waar wij deel van uitmaken, zoals een gezin, familie, organisatie of team, vereniging, vriendengroep etc. Het gezin en familie waar we uitkomen staan aan het begin van alle latere relaties die we aangaan.
De dynamiek in zo’n systeem en de plek die je erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom. Dynamiek ontstaan door verstoring in de werking van de drie systemische wetmatigheden: de wet van in-en uitsluiten, de balans in geven&nemen en iedereen heeft een eigen plek.

Systemisch werken leert je kijken naar je doen en laten vanuit een breder perspectief.
Het biedt zicht op hardnekkige of terugkerende patronen en emoties bij jezelf, die bepalen hoe je je gedraagt in bepaalde relaties of situaties.
Het biedt inzicht, oplossingen en draagt bij tot acceptatie.

Opstellingen (familie-en organisatieopstellingen)
Opstellingenwerk is een effectieve methode van systemisch werken. In een opstelling kiest de cliënt anderen uit om personen of elementen uit het systeem te representeren. Heel wonderlijk is dat de personen die een ‘rol’ hebben in de opstelling zich vaak net zo voelen als de personen in de realiteit.
In een opstelling ervaar je de dynamiek, je ervaart je eigen plek en je verhouding met anderen in het systeem. Het biedt zicht op de helpende beweging en de mogelijkheid deze in het hier en nu te maken. Energie en liefde kan weer vrij stromen.

Belangrijke grondleggers: Virginia Satir, I.Böszörményi Nagy en Bert Hellinger (opstellingen)

 

Transactionele Analyse (TA)
TA is een psychologische theorie over persoonlijkheidsontwikkeling en menselijke communicatie. TA is gericht op persoonlijke groei en gedragsverandering. Het gaat uit van autonomie en eigen verantwoordelijkheid van mensen.

Ieder mens doet in zijn leven overtuigingen op over wie hij of zij is of zou moeten zijn. Vaak zijn het onbewuste besluiten die we nemen, vooral in onze vroege jeugd. Negatieve besluiten remmen later in je leven persoonlijke groei en ontwikkeling. Positieve besluiten stimuleren die juist. In TA termen ‘levensscript’ genoemd.

TA biedt handvaten bij het opsporen van de onbewuste besluiten die je hebt genomen en die je belemmeren of juist stimuleren. Met dat inzicht kun je werken aan verandering van gedrag, en daarmee het ‘script’ van je leven ombuigen.

 

Belangrijke grondlegger: Eric Berne