Samen verder, maar hoe?
Als je na een moeilijke tijd in je leven – door verlies van je partner of scheiding – een nieuwe partner ontmoet, verandert je leven. Je bent verliefd, een nieuwe toekomst gloort. En daarmee komen de veranderingen: veranderingen voor jou, je kinderen, de andere ouder, je nieuwe partner, zijn of haar kinderen, en je omgeving.

Je gaat een samengesteld gezin vormen. En dat is best ingewikkeld.

  • Er is een geschiedenis van verlies, door scheiding of overlijden
  • De culturen van verschillende gezinnen worden samengevoegd
  • In het samengestelde gezin moet iedereen weer zijn eigen plek vinden
  • De vader of moeder van de kinderen blijft als ouder aanwezig, op de achtergrond of in herinnering
  • Vaak maken kinderen deel uit van twee huishoudens
  • Ouders en hun biologische kinderen hebben een eigen historie
  • Een samengesteld gezin verenigt verschillende loyaliteit, de botsing van loyaliteiten is vaak een bron van spanningen tussen kinderen, mede-opvoeder en partners

 

Consonant en coaching van een samengesteld gezin
Een samengesteld gezin vormen is een door liefde ingegeven uitdaging. Een coach kan je hierbij begeleiden, ook als zich in het nieuwe gezin problemen voordoen.

Een coachtraject begint met een intakegesprek met beide nieuwe partners. We staan uitgebreid stil bij jullie vraag en vertalen deze in concrete doelstellingen. We bespreken wat er nodig is en in welke vorm en volgorde. Waar ligt de meeste druk? Wat heeft prioriteit? Wie worden bij de begeleiding betrokken?

Meestal omvat een traject 4 tot 8 gesprekken.