In het belang van de kinderen
‘We willen het vooral goed regelen voor de kinderen, dat heeft prioriteit.’ Dat is vaak het eerste dat ouders aan de mediationtafel zeggen. Het laat zien hoe belangrijk ze het belang van de kinderen vinden. En terecht.
De wetgever vindt dat ook. Daarom is het sinds 1 maart 1999 bij wet verplicht dat ouders bij hun scheiding een ouderschapsplan opstellen en overleggen aan de rechtbank. In zo´n plan staan afspraken over de verblijf- en zorgregeling voor de kinderen, en over de financiën.

 

Consonant en het ouderschapsplan
Bij aanvang van de mediation krijg je een ouderschapsplanchecklist.
Mogelijk heb je zelf al op bepaalde punten afspraken gemaakt. Maar waar het lastiger ligt, je het oneens bent of er misschien zelfs strijd is, kan begeleiding door een mediator uitkomst bieden. Mediation kan helpen om te komen tot afspraken op maat, en dus tot een ouderschapsplan dat bij jullie situatie past.

 

Vernieuwing ouderschapsplan
Niets is zo veranderlijk als het leven. Het kan zijn dat je na een eerdere scheiding afspraken hebt gemaakt over de kinderen die op de helling komen door een verandering in je persoonlijke situatie: een verhuizing, ander werk, nieuwe partners.
Dan kan aanpassen van het ouderschapsplan nodig zijn. Dat kan met hulp van een mediator.

 

Gesprek met de kinderen
In een ouderschapsplan moet staan hoe de kinderen betrokken zijn bij het tot stand komen van de afspraken.
In sommige situaties kan het lastig zijn om dit zelf en samen met de kinderen te bespreken. Dat kan een reden zijn om ook de kinderen aan de mediationtafel uit te nodigen. Hoe dat gaat en wat er dan moet worden besproken, bepalen we in overleg.
In mijn werk als mediator en coach, en ook in de jeugdbescherming, heb ik ruime ervaring opgedaan in het voeren van gesprekken met kinderen, en kinderen en ouders samen.