Een duurzame oplossing
Conflicten of problemen in je relatie, binnen het gezin, de familie, met buren of een collega – ze kunnen je behoorlijk in beslag nemen en energie van je vragen. Vaak lukt het de zaak weer vlot te trekken of de lucht te klaren, maar soms is de kwestie te groot of hardnekkig. Dan vraagt het probleem om een grondige en duurzame oplossing.

Mediation kan dan uitkomst bieden. Mediation betekent dat je met elkaar werkt aan een oplossing voor je conflict of probleem, onder begeleiding van een professionele, neutrale derde: de mediator.

 

Wat kenmerkt mediation?

  • je bent zelf aan het werk en houdt zelf regie over proces, inhoud en tijd
  • je maakt samen opnieuw helder wat je van elkaar verwacht, nu en naar de toekomst
  • je werkt zelf aan een oplossing, op maat en voor de lange termijn

Mediation is geschikt voor iedereen die bereid is met elkaar in gesprek te gaan. Ook als er al een procedure loopt of liep, of als er al lange tijd geen contact meer met elkaar is geweest.

 

Mediation door Consonant
Consonant biedt mediation bij conflicten in het leven van alledag: echtscheiding, familie- of burenruzies en problemen op het werk. Bij de aanmelding bespreken we hoe we van start gaan: of we meteen samen aan tafel plaatsnemen, of eerst een aparte intake doen.

Consonant neemt vanaf 2000 deel aan ‘Mediation naast Rechtspraak’, de verwijzingsmogelijkheid van de rechtbanken in Nederland. Daarnaast komen mensen op verwijzing van advocaten, jeugdzorg, maatschappelijk werk of eigen initiatief bij Consonant.