Begeleiding op maat
We zijn niet alleen. Allemaal komen we uit een gezin en maken we deel uit van een familie. Het is de basis van alle andere relaties die we aangaan. De banden kunnen soms te los voelen en soms te strak, maar de verbinding is er hoe dan ook.

Conflicten in de familiesfeer heb je in alle soorten. Een langlopend conflict met zus of broer. Spanningen of zich steeds herhalende onderhuidse irritaties. Een ouder of familielid met wie het contact ongewild is verbroken. De verdeling van een erfenis. Ook het familiebedrijf of de familie kan het toneel zijn van spanningen, als gevolg van ruzie of onenigheid of onduidelijkheid over de rolverdeling binnen het bedrijf.

Bij conflicten in de familiesfeer gaat het vaak om sluimerende situaties die langzaam onderdeel worden van het leven, en die ineens in alle hevigheid naar boven komen. Dat maakt ze zo hardnekkig, en de emoties die erbij loskomen zo bitter.

 

Consonant en familieruzies
Bij conflicten in het gezin of de familie kan mediation helpen een oplossing te bieden: hernieuwd contact, betere omgang of betere samenwerking. Wat daarbij helpt, is dat je inzicht krijgt in je eigen plek en rol in je familie, in de verhoudingen, en wat je zelf wilt met die verhoudingen.

In overleg met de betrokken familieleden, en afhankelijk van de behoefte, kiezen we voor begeleiding op maat. Dat kan om te beginnen een gesprek met de familieleden apart zijn, maar ook een gezamenlijke bijeenkomst. Net als bij andere vormen van mediation werk je samen onder begeleiding aan een duurzame oplossing.